KIRKLARELİ TARİHİ


Demir Çağının ortalarına doğru(1200-600) Trakya, Anadolu ve Ege’de gelişen Uygarlıkların etki alanına girmiş
ilk Trak yerleşmelerinin ve bunlarla birlikte Tümülüs adı verilen büyük yığma tepeler (Anıt Mezarlar) görülmeye
başlanmıştır. Bu dönemden itibaren Trak boyları bugünkü Trakya’ya yerleşmiş ve bölgeye adlarını vermişlerdir.
Trakya’ya yerleşen Trak’lar çeşitli kavimlerin akınlarına uğramış; İ.Ö. 513’te Pers imparatoru Dareios, İstanbul
boğazından geçerek Kırklareli(Pınarhisar) üzerinden, tuna bölgesine ilerlemeye başlamıştır ve böylece Persler
Trakya’yı ve Karadeniz’in batı kesimlerini ele geçirmişlerdir. 

Persler, Trakya’nın batısında bulunan Yunanlılarla uğraşırken, Perslerin bu baskısından kurtulmak isteyen doğu
Trakya’daki Trak oymaklarından Odris Oymağı, diğer oymaklarla birleşerek küçük bir devlet kurmayı başarmıştır.
Bu devletin başına Teres geçer. Trakya ve Kırklareli civarı İ.Ö. 440 yıllarından önce Atina birliğine bağlı iken, daha
sonra kral 2. Philip Trakya’ya saldırarak Odris Devletine son verdi. İ.Ö. 350 yılında Trakya Makedonya’ya bağlandı. 
Kırklareli’nin Karadeniz kıyısında, Astailler siyasi bir ağırlık kazanarak Bizyeyi (Vize) başkent yapmış, ancak İ.Ö.
280 yıllarında Galatların (Keltlerin) saldırısına uğramalarına rağmen varlıklarını sürdürmeyi başarmışlardır. 

Kırklareli yöresi ve Marmara kıyıları İ.Ö. 190 yıllarında Romalılar tarafından istila edilmiştir. Tarihe Şarki Trakya
Krallığı olarak geçen ve Başkenti Bizye (Vize) olan bir devlet kurmuşlardır. Daha sonra imparator Cladius tüm
Trakya’yı bir Roma eyaleti haline getirmiştir. Trakya 377 tarihinde Godların, 4441 tarihinde Hunların istilasına
uğramıştır. Daha sonra ise Bulgarların ve 526 tarihine kadarda Slavların hakimiyetinde kalmıştır. 527-565
yıllarında İmparator Justinyen döneminde tekrar Bizans’a katılmış ve parlak bir dönem yaşamaya başlamıştır. 

618 yıllarında İstanbul surlarına kadar ulaşan Avar akınları ile tekrar istila edilen Traklar, kısa bir barış döneminden
sonra Peçeneklerin istilasına uğramıştır.Kırklareli 1190 yılında Haçlılar tarafından işgal edilmiştir. Baş Piskoposluk
merkezi olan Lüleburgaz, Şehzade Murat tarafından alınmış ve Şehzade Babaeski’ye yerleşmiştir.Osmanlıların
Trakya’da ilerlemesi Bulgarları tedirgin etmiş, bunun üzerine Bulgar çarı İvan Alexandır Kırklareli, Pınarhisar, Kıyıköy
ve Vize’yi işgal etmiştir. 1365’te İvan Alexandır’ın ölümünden sonra Süleyman Çelebi ve kardeşi Musa Çelebi’nin eline
geçen Kırklareli ve çevresi Çelebi Sultan Mehmet tarafından alınıp Osmanlı Devletine katılmıştır.Tanzimat’tan sonra
Kırklareli, Edirne vilayetinin 6 sancağından birine merkez olmuştur. Balkan Savaşı sırasında Kırklareli, Bulgarlar
tarafından işgal edilmiştir. 1912’de şehre giren Bulgarlar, 1913 yılında buradan çıkmak zorunda kalmışlardır. Balkan
Savaşının en kanlı olayları Kırklareli’nin merkezi Pınarhisar, Lüleburgaz ve çevresinde olmuştur.
 

Belediyemizin Yeni Logosu Hangisi Olsun

Logo 1
Logo 2

Anket sonuçlarını gör.
26°C
Az Bulutlu


EURO 4,3278 TL
DOLAR 3,6580 TL
IMKB 108434 TL
ALTIN 151,590 TL