SU PROBLEMİ İKİ ADIMLI ÇÖZÜM YOL HARİTAMIZ

6.07.2023
SU PROBLEMİ İKİ ADIMLI ÇÖZÜM YOL HARİTAMIZ

Kıymetli Kırklareli halkı, sizleri yaşamış olduğumuz su sıkıntısı ile ilgili olarak bilgilendirmek, tepkilerinizi anlayarak alıp kabul ettiğimizi bildirmek ve bulduğumuz çözümü paylaşmak istiyorum. 

NEDEN BUNU YAŞIYORUZ?
Şehrimizde her geçen gün artan nüfusumuz, ülkemiz ve bölgemizde yaşanan kuraklıklar ve en önemlisi Armağan Barajı’ndan DSİ tarafından getirileceği beklenen yeni su hattının yıllardır binbir türlü gerekçeyle getirilmemesi; şu anda yaşanan su kıtlığına neden olmuştur. 

ELEKTRİKLE SUYUN NE İLGİSİ VAR? JENERATÖR YOK MU?
Bununla birlikte elektrik kesintilerinin art arda yaşanması, şebekeye su gelişini aksatmış, basıncı düşürmüş ve aktarımı yavaşlatmıştır. Bu noktada şu bilgiyi de eklemek isterim, jeneratör marifetiyle neden arz devamlılığının sağlanmadığı yönünde eleştiriler almaktayız, bunu şöyle izah edeyim, terfi istasyonumuz ile arıtma tesisimiz arasında 100 metreye yakın bir kot farkı vardır, elektrik kesildiğinde jeneratörler anında devreye girerek aktarımı devam ettirmektedir fakat bu 100 metrelik yükseklik farkı nedeniyle, birkaç saniye duraksama dahi olsa su, alttaki merkeze büyük bir ivme ile su geri gelmekte, valfler marifetiyle yavaşlatılmakta ancak yine de tesisat güvenliğini tehdit edecek boyutta tonlarca su, yüksek basınç oluşturmaktadır, bu nedenle sistemin yeniden devreye alınması düşük güçle başlatılmakta ve kademeli olarak artırılmaktadır. Bu kademeli artırılışın şebeke güvenliği için 1 dakika sürmesi, hattın en ucundaki abonemize (uzak mahalleler, apartmanların en üst katları vb.) yaklaşık 45 dakikalık bir kesinti anlamına gelmektedir. Bu kesintinin iki kere üst üste olması ise 3 saati bulan arz kesintisine neden olmaktadır. 

YILLARDIR OLMAYAN SORUN NEDEN OLDU?
2023 yılına geldiğimizde geçmişe oranla büyük bir nüfus artışımız oluştu: bunun nedeni öncelikle pandemi sonrası şehrimize dönen gözbebeğimiz öğrencilerimiz, yaşanan felaket sonrası misafir ettiğimiz baştacımız (sayıları 10bini bulan) depremzedelerimiz, önceden kendi su kaynaklarını kullanan fakat bu yıl bizim şebekemize dahil olan büyük sivil-askeri kamu kuruluş ve yerleşkeleri. Bu saymış olduğum Kırklareli halkının yeni üyeleri de en doğal hakları olan şebeke suyunu kullanmakta bu nedenle tüketimimiz doğanın kanunu olarak artmaktadır. (Şu notu da düşmek isterim; öğrencilerimiz, depremzedelerimiz, memurlarımız ve askerlerimizi bu noktada nüfus artışı tespitler olarak belirtmiş olmam, halkımıza detaylı bir yanıt verme isteğimden kaynaklanmıştır.)

SORUN NASIL ÇÖZÜLECEK?
Gelinen noktada yaptığımız hazırlıkları ve ölçümleri tamamlanmış bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Önümüzde 20 günlük bir çalışma takvimi bulunmaktadır. Bu takvim içerisinde resmi izinlendirme süreçleri de dahil edilerek iki yeni kaynak Kırklareli Belediyemizce açılacak, su basıncını artırmaya yönelik de yeni elektronik donanımla basınç gücümüz %33 oranında yükseltilecektir. 

NE ZAMAN RAHATLAYACAĞIZ?
Vatandaşlarımızdan 20 gün süresince yapacağımız çalışmaları tamamladığımızda sorunu çok büyük oranda çözmüş olacağımızı bilmelerini istiyorum. Şunu da eklemeliyim ki asıl çözüm, kanunlarca yetki ve sorumluluk sahibi bulunan, ulusal su otoritemiz DSİ’nin, bize yani Kırklareli Belediyesi’ne gerekli olan su kapasitesini Armağan Barajı’ndan getirecek hattı tamamlayarak devreye almasıdır. Bu konuda tüm bürokratik ve siyasi otoritelerimizden ısrarlı taleplerimiz devam etmekte olup, Kırklareli halkımızın ihtiyacı için bunun bir rica değil tam aksine hizmet için zorunluluk olduğunu da eklemek isterim.

Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kırklareli Belediye Başkanı

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.